Systém umožňující sledování pohybu označených osob v rámci definovaných zón s úkolem zajištění zvýšení jejich bezpečí při pohybu v areálu zdravotnického zařízení. Zařízení pracující na podobných principech jako GPS lokalizace s tím, že oproti GPS zařízení funguje i v uzavřených prostorách zdravotnických zařízení, kde se nelze na příjem GPS signálů v dostatečné kvalitě spolehnout.

 

Systém pro zónovou lokalizaci se skládá ze dvou základních typů prvků – lokátorů (wifi tagů) a SW systému pro zpracování ukládání a vizualizaci polohy sledovaných objektů.

Wifi tag je vybaven mikropočítačem s procesorem L106 32-bit RISC založeným na technologii Tensilica Xtensa Diamond Standard 106Micro pracujícím na frekvenci 80 MHz. Systém disponuje 64 KB programové paměti RAM a 96 KB datové RAM. Bezdrátové rozhraní systému splňuje standardy IEEE 802.11 b/g/n pro WiFi komunikaci. Napájení zařízení je optimalizováno s ohledem na dlouhou životnost, s tolerancí meně časté a méně přesné (zónové) lokalizace. Samotné napájení využívá li-ion akumulátorů, dobíjení zařízení je pak možné prostřednictvím standardního USB micro konektoru. Stejný mikropočítač jako wifi tag využívají i jednotlivé lokalizační majáky, umožňující wifi tagu zjistit svou polohu. Tyto majáky pracují v režimu accesspoint a na základě rozložení síly jejich signálů je možné orientační určit polohu sledovaného objektu. V případě systémů pro zónovou lokalizaci je tato přesnost obezena zjednodušením vyhodnocovacího algoritmu pouze na lokalizaci v definovaných zónách (typicky místnostech). Tato míra podrobnosti určování polohy je výpočetně a časově méně náročná a přesto v mnoha případech plně dostačující. Serverová a SW část systému je realizována formou skriptů jazyka PHP spoušených interpretem na serveru a databází vytvoženou v systému MySQL s příslušnými obslužnými službami a konektory. Systém skiptů umožňuje zobrazovat jak aktuální, tak i historická data o poloze sledovaných objektů.

 

Funkční vzorek posloužil k základnímu ověření funkcionality nového systému, dále však bude také využit k prezentaci námi vyvinutého řešení ve firmách se zájmem o nasazení technologií IoT ve zdravotnictví. Ověřený koncept systému může v budoucnu jednoznačně přispět ke zvýšení kvality péče o pacienta a rychlejší vizualizaci relevantních.

 

Základní smysl použití tohoto výsledku byl určen pro zdravotnictví ke zlepšení péče o pacienta a zkvalitnění poskytovaných informací. Pokud bychom hledali jeho využitelnost i mimo zdravotnictví, nabízí se celá škála využití všude tam, kde je potřeba lokalizovat objekty pohybující se v uzavřených prostorách s rozčleněním na zóny.