Cíle řešení projektu jsou zaměřené na aktivity v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání vyžadující přenos, zpracování a ukládání velkých objemů dat. Našim cílem tedy bude vytěžit maximální synergii z jednotlivých dílčích systémů v oblasti síťové komunikace pomocí ONS (Object Name Service), Internetu věcí a EPCIS. V dnešní době technologického rozmachu je velká část světa kolem nás řízena za pomoci automatizovaných systémů. Markantní vliv tohoto trendu je patrný zejména v logisticko-výrobním procesu. Zde je vhodné monitorovat každou hodnotnější součástku či hotový výrobek inteligentními systémy integrovanými do nadřazených celků sloužících jako podpora rozhodování pro řízení výše zmíněných systémů.

Představme si na chvíli, že český výrobce sýra aplikoval na svůj výrobek RFID čip. Díky němu jsou veškeré logistické operace spojené se sýrem evidovány v informačním systému. Jednak má podchycena data o výrobě, odpovědných osobách, datech prodeje a dalších informacích. Díky IoT však může získat a spojit tyto data například se senzory teploty, které monitorují sýr během jeho výroby, zrání, přepravě. V dalších master datech o daném bochníku sýra zase mohou být uloženy o složení, původu mléka, či dokonce jména krávy, jejíž mléko bylo použito na výrobu sýra. Informace o tom jestli a kdy kráva byla očkována, či jestli kráva byla krmena trávou stříkanou pesticidy. Tyto informace možná, znějí až přehnaně detailně, nicméně se vzrůstajícím zájmem o BIO potraviny, budou i tyto informace dříve či později akcentovány.

V rámci projektu Adresářové informační a jmenné služby pro aplikace Internetu věcí a jejich pilotní nasazení v akademické síti CESNET v ČR byla sestavena a pilotně ověřena otevřená ONS architektura. Nad touto architekturou lze budovat návazné (nejen AutoID) služby a využít ji i pro Internet věcí.