Projekt SVĚT VĚDY je součástí široké skupiny aktivit popularizace vědy a výzkumu, které VŠB-TUO realizuje jak v rámci své činnosti, tak na platformě Svět techniky, která vznikla v roce 2008 v rámci přípravy projektu science centra. Aktivity projektu na jedné straně systematicky pokrývají práci se žáky základních a středních škol, s vysokoškolskými studenty a s dalšími zájemci o vědu a výzkum. Na straně druhé je ve všech aktivitách zahrnuta práce s konkrétními pracovníky univerzity, kteří se prostřednictvím projektu učí dívat na svůj výzkum popularizačně.

Exkurze a kroužky probíhaly mimo jiná pracoviště VŠB také v laboratoři ILAB RFID. Byly jednoduchou a srozumitelnou formou prezentovány technologie automatické identifikace a zajímavé způsoby jejich aplikací. Účastníci zjistili podstatu funkce RFID technologie a přenosu dat v hlavních frekvenčních pásmech. Na exkurzi měli studenti a žáci navíc možnost vyzkoušet si aplikace virtuální reality, ovládání objektů augmentované reality a dozvěděli se, jak a čím je vytvářet.

 

  • Poskytovatel dotace: MŠMT
  • Zdroj financování projektu: OP VK, oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 

esf