Projekt je řešen za podpory Moravskoslezského kraje, dotačního titulu – Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji. Předkladatelem projektu je společnost Gaben spol. s.r.o.

Identifikace je definována jako zjišťování totožnosti, rozlišování v procesu vnímání okolí. Identifikovat můžeme jakýkoli objekt našeho reálného života, ať už se jedná o osoby, zvířata nebo věci.

Pro identifikaci objektů našeho reálného života se může použít mnoho metod. Abychom mohli objekt identifikovat, je třeba jej nejprve označit. Označit objekt můžeme několika způsoby, například kombinací alfanumerických znaků, čárovým kódem, nebo 2D kódem. Každý z těchto způsobů má své charakteristické vlastnosti, výhody i nevýhody a hodí se pro specifické typy objektů. Ačkoli všechny identifikátory mají své nezastupitelné uplatnění v procesech identifikace, budeme je v následujícím textu hodnotit spíše z pohledu použitelnosti pro potřeby sledování pohybu zákazníků na ploše prodejny. Zde je žádoucí, aby byly objekty identifikovány co nejpřesněji, na vzdálenost několika metrů, hromadně, v reálném čase a pokud možno automaticky.

mk