Projekt je řešen za podpory Moravskoslezského kraje, dotačního titulu – Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji. Předkladatelem projektu je společnost TINT service s.r.o.

Cílem projektu je modernizace metod provádění inventury a ochrany majetku díky aplikaci technologie radiofrekvenční identifikace (dále jen RFID) pro automatickou identifikaci výskytu označených objektů. Čitelnost RFID tagů se pohybuje v řádech několika až desítek metrů. Lze si tedy snadno představit aplikaci, ve které osoba provádějící inventuru navštíví danou místnost, postaví se doprostřed a pouhým obtočením kolem své osy, během několika okamžiků načte veškeré označené objekty v místnosti. Tento systém povede k výrazné časové úspoře. Načtené objekty se rovnou porovnají s databází objektů a zkontroluje se, zdali jsou všechny objekty na svém místě. Systém bude umožňovat přidávání nových položek do konkrétních místností, či je převádět a rušit.

Další řešení, které bychom v rámci tohoto projektu vyvinuli, je systém čtecích bran v zárubních dveří umožňujících evidovat vnášení a vynášení označených objektů v rámci místnosti. Modifikací tohoto řešení chceme zavést i na vrátnici, kde v případě pokusu pronést označený předmět bude moci být zabráněno krádežím, či nepovoleným vyvážkám materiálu a vybavení. Naopak při povoleném vývozu bude podobný systém snadno generovat formuláře nutné k podchycení vývozu označených objektů.

mk