Projekt je řešen za podpory Moravskoslezského kraje, dotačního titulu – Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji. Předkladatelem projektu je společnost TINT s.r.o.

Námi navrhovaný systém počítá s využitím automatické identifikace na bázi RFID a kamerového systému při vjezdu/výjezdu. Automobily budou vybaveny RFID tagem, který bude pevně umístěn na vozidle. Navrhovaný systém sice neodstraňuje nutnost přítomnosti ostrahy na vrátnici objektu, nicméně snižuje její možnou chybovost, ale hlavně zvyšuje efektivnost procesů a zabraňuje prostojům.

Existuje zde i možnost zdokonalení navrhovaného systému do budoucna, a to o sledování pohybu vozidel v rámci objektu. Křížení cest a jiná důležitá místa mohou být vybavena čtecím zařízením a v případě průjezdu vozidla s RFID tagem či delšího stání na jednom místě dojde k načtení a je tak jednoznačná evidence, kudy vozidlo projíždělo a kde a jak dlouho stálo.

mk