Projekt byl řešen s podporou Moravskoslezského kraje v rámci dotačního titulu č. 1. dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2014. 

 

Účelem realizace projektu je modernizace metod provádění zmíněných revizí díky aplikaci technologie radiofrekvenční identifikace a 2D kódů (dále jen RFID) pro automatickou identifikaci výskytu označených objektů. Tento systém povede k výrazné časové úspoře a automatizaci prováděných kontrol. Důležitým přínosem projektu je rovněž prokazatelný důkaz, že revize byla provedena kvalitně, správně a týkala se všech důležitých prvků daného přístroje. Zmíněná posloupnost kroků, definovaná v informačním systému, rovněž slouží jako vodítko pro kvalitnější činnost kontrolora a omezení chyb vzniklých například opomenutím úkonu, který se v některých případech může jevit jako nedůležitý.

 

mk