Řešení spočívalo ve vytvoření systému identifikace vybavení HZS pomocí RFID technologie, kdy nezbytné pomůcky jsou vybaveny RFID tagem a tím je umožněna jejich identifikace. Systém tak slouží k záznamu a kontrole údržby a revizí jednotlivých kusů a dohledu kvality, čímž se zvýší bezpečnost hasičů při zásahu. Přínos pro výrobce pomůcek a ochranných oděvů je v podobě implementace systému identifikace a evidence, který sleduje cyklus produktů, vady výrobků a povede ke zvýšení kvality a efektivity výrobků a odstranění chybovosti výroby.

 

  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Alfa
  • Doba řešení: 2012 – 2013
  • Spoluřešitelé: Gaben spol. s r.o.; Koutný spol. s r.o.