Projekt se zabýval VaV zcela nových typů plastových fólií pro užití nejen v potravinářských oborech, umožňující automatickou identifikaci. Výzkumné a experimentální činnosti byly zaměřeny na nalezení vhodného materiálu a technologie pro tisk antény RFID prvku na folii a aplikaci RFID čipu. Obaly z chytré fólie jsou tak schopny uchovávat a poskytovat informace o obsahu. Unikátnost řešení spočívala v integraci RFID prvku do folie již při procesu výroby spotřebitelských plastových obalů.

Obecným cílem projektu byl výzkum a vývoj umožňující zavedení chytrých obalových fólií do průmyslové produkce. První část výzkumné a experimentální činnosti byla zaměřena na nalezení vhodného materiálu a technologie pro tisk antény RFID prvku během procesu výroby plastových obalů. Na tuto část bezprostředně navazovalo experimentální zjištění vhodného způsobu aplikace RFID čipu na vytvořenou anténu.

Z takto vylepšené folie lze vyrábět celou řadu plastových obalů různého typu s širokými možnostmi použití. Obaly budou pak schopny uchovávat informace o svém obsahu prostřednictvím RFID čipů. Výstupem projektu je funkční vzorek a prototyp chytré fólie pro automatickou identifikaci. Technologie výroby těchto prototypů bude chráněna patentem.

 

  • Poskytovatel: Technologická agentura ČR
  • Program: Alfa
  • Doba řešení: 2012 – 2014
  • Spoluřešitelé: Invos spol. s r.o.