Výsledkem certifikované metodiky nazvané použití AutoEPCNet (jako součást AutoEPCIS) pro automobilový průmysl je standardizovaný postup nasazení systému automatické identifikace u výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Vycházíme ze studia současného systému automatického sběru a zpracování dat, na základě čehož je vytvořena rešerše popisující funkcionalitu a vlastností používaných produktů.

Vytvořením certifikované metodiky bude zabezpečena vzájemná kompatibilita využívaných technologií ve všech článcích výrobně-logistického řetězce.

Metodika poskytuje přehled, jak lze implementovat RFID technologii do prostředí automobilového průmyslu. Alfou a omegou využití této certifikované metodiky je však předpoklad implementace navazujících výstupů řešení mezinárodního projektu Eureka – E!7592 AUTOEPCIS s označením LF13005 a názvem: „RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu“. Jedině tak bude zaručena a zabezpečena aplikovatelnost a vzájemná kompatibilita navrhovaného komplexního systému.

Vytvořením certifikované metodiky a budoucích aplikací v automobilovém průmyslu bude zabezpečena vzájemná kompatibilita využívaných technologií ve všech článcích výrobně-logistického řetězce.