Návrh a vývoj modelu systému pro sledování havárií na parovodním potrubí
|

Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem modelu systému pro sledování havárií na parovodním potrubí. Prvotním impuls k vývoji tohoto modelu přišel od firmy zabývající se výrobou předizolovaného parovodního potrubí. Systém se primárně zaměřuje na sledování spojů potrubí, kde vzniká … Read More

Využití technologie radiofrekvenční identifikace v automobilovém průmyslu
|

V předložené práci je zpracován přehled o využití technologie radiofrekvenční identifikace v automobilovém průmyslu. V úvodní části je popsána technologie RFID, historie a komponenty, které jsou k implementaci systému nezbytné. Druhá část je zaměřena na hardware komponenty s podrobným popisem … Read More

Marketingový potenciál rozšířené reality
|

Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým potenciálem rozšířené reality. Čtenář je zde postupně seznámen s teoretickými informacemi k rozšířené realitě. Postupně mu jsou popsány hardwarové a softwarové prostředky k rozšířené realitě. Marketingový potenciál je demonstrován na současných marketingových aplikacích. V … Read More

Využití RFID v prodejních řetězcích MAKRO
|

Tato bakalářská práce se zabývá studiem možností, jak využít radiofrekvenční identifikaci (RFID) v obchodních řetězcích Makro. V první kapitole se seznámíme se základním principem RFID technologie a později s nejnovějšími způsoby využití v různých sférách retailu. Důležitým prvkem práce je … Read More

Využití RFID technologie při evidenci materiálu a osob
|

Tato bakalářská práce se zabývá zapracováním RFID technologie do procesů evidence materiálu a osob. V první části jsou zpracovány technologie, pomocí nichž se eviduje majetek, a zároveň dosavadní metody evidence osob. Druhý bod práce je zaměřen na samotnou RFID technologii, … Read More

Využití EPC standardů v automobilovém průmyslu
|

V předložené práci je zpracován přehled využití technologie radiofrekvenční identifikace v automobilovém průmyslu. V první části je popsaná technologie RFID, její historie a potřebné komponenty pro její implementaci. Druhá část je zaměřena na standardy EPC a jejich využití v praxi. … Read More

Automatizace logistických procesů s využitím RFID technologie
|

Stále více se začínají aplikovat technologie automatické identifikace, které umožňují prokázání technologických postupů a dodržování norem v různých výrobách. Výhodou RFID technologie oproti jiným možnostem identifikace je fakt, že není nutná přímá viditelnost při čtení, zajímavá je také možnost čtení … Read More

Využití technologií RFID pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru
|

Disertační práce se zabývá možnostmi technologie radiofrekvenční identifikace pro identifikaci polohy objektů ve vymezeném prostoru. Prvotní impuls pro zahájení výzkumu v této oblasti přišel ze soukromého sektoru ze strany obchodního řetězce. Právě díky tomu je práce zaměřena primárně na sledování … Read More

Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti
|

Disertační práce se zabývá potenciálem využití radiofrekvenční identifikace v oblasti bezpečnosti. Práce je zaměřena na analýzu a ověřením možností aplikace RFID ve dvou aplikačních sférách – identifikace záchranářských obleků a krátkých palných zbraní. V úvodní části práce popisuji možnosti RFID … Read More

Aplikace RFID technologie v oblasti bezpečnosti
|

Tato diplomová práce je zaměřená na využití RFID technologie v oblasti bezpečnosti. První část práce je věnována technologii RFID a jejím hardwarovým a softwarovým prostředkům. Popisuje se v ní, z jakých základních částí se tento systém skládá. Ve druhé části … Read More

Zpracování a aplikace metodiky pro dynamické testování RFID v ILAB
|

Student má ve své práci za úkol zpracovat metodiku „Dynamic Test: DoorPortal Test Methodology“ pro potřeby RFID laboratoře. Student připraví postup měření a vyhodnocení. Dále tuto metodiku následně ověří v laboratorních podmínkách RFID laboratoře.

Inteligentní sklad pneumatik
|

Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodného řešení pro evidenci skladování pneumatik ve firmě MS Auto. První část je zaměřena na technologie automatické identifikace s důrazem na optické metody, jednotlivé prvky a standardy využívané v této sféře. V … Read More

1 2 3