Studentské prezentační video laboratoře

VŠB-TU Ostrava and HGF

RFID v automobilovém průmyslu