Návštěva na National Chung Cheng University
|

Profesor Yeau-Ren Jeng, Endowed Chair Professor, Professor of Department of Mechanical Engineering, National Chung Cheng University, se dlouhodobě věnuje materiálům a technologiím pro aplikace v biomedicíně. Během diskuze nad využitím AutoID a technologií IoT v oblasti biomedicínských aplikací vznikl návrh … Read More

Návštěva na National Taiwan University of Science and Technology
|

Během návštěvy byly diskutovány zkušenosti pracovníků NTUST v oblasti lokalizace objektů a osob uvnitř budov, a to zejména pro medicínské aplikace. Profesor Ray-Guang Cheng, prezentoval základní dosažené výsledky, které následně v praktické ukázce předvedli Ph.D studenti NTUST. Byly diskutovány možnosti … Read More

Jednání na Generálním konzulátu České republiky v Hongkongu
|

Jednání se účastnil zástupce generálního konzula, pan Dalibor Mička. Na úvod došlo k představení jednotlivých organizací (VŠB-TUO, ČVUT v Praze a GABEN, spol. s r.o.), následně byly prezentovány oba aktuálně řešené mezinárodní projekty z programů Inter-Excellence (MŠMT) a Delta TA ČR. Hlavním tématem tak … Read More

Schůzky řešitelských týmů k mezinárodním projektům ve VaV
|

V polovině října proběhla pracovní cesta do Korejské republiky s cílem prodiskutovat aktuální vývoje běžících mezinárodních projektů. Dne 15. 10. 2018 od 9:00 proběhla v sídle společnosti RetailTech schůzka a představení vyvíjených řešení korejskou stranou v rámci projektu Delta TA ČR, zejména … Read More

RFID Journal Live! a 2018 IEEE International Conference on RFID
|

Ve dne 10. 4. – 12. 4. 2018 se v Orlandu na Floridě uskutečnil největší světový veletrh věnovaný problematice RFID a IoT s názvem RFID Journal Live!. Paralelně s veletrhem se konala také konference 2018 IEEE International Conference on RFID.     Na … Read More

Vyzvané přednášky na Kyushu University v Japonsku
|

V posledním týdnu před Vánocemi se uskutečnily vyzvané přednášky pracovníků RFID laboratoře na Kyushu University v japonské Fukuoce, a to na pozvání hostitelské univerzity. Témata jednotlivých přednášek byla: Vladimír Kebo: Automatic control and Industry 4.0 Jiří Švub: Auto-ID in raw materials industry … Read More

Konference MobiQuitous 2017
|

Ve dnech 7. 11. – 10. 11. 2017 proběhl v Melbourne již 14. ročník konference MobiQuitous 2017 (International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services), jež se koná pod záštitou EAI (European Alliance for Innovation). Jak název napovídá, … Read More

Služební cesta Austrálie 2017
|

Začátkem listopadu se uskutečnila pracovní cesta do Austrálie, kde hlavním cílem byla účast a prezentace odborných příspěvků na konferenci MobiQuitous 2017, ale také jednání s partnery zabývajícími se podobnou problematikou s cílem navázání spolupráce ve VaV. Čtvrtek 2. 11. 2017, od 15:30 … Read More

KTTO 2017 a Best Paper Award
|

V podhůří Beskyd, v obci Malenovice se ve dnech 4. až 6. září 2017 uskutečnil 17. ročník mezinárodní konference KTTO 2017 (Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics), která se věnuje nejen problematice telekomunikačním systémům, sítím, ale také Auto-ID technologiím a Internetu věcí. … Read More

MPES 2017
|

Na severu Švédska, ve městě Luleå se ve dnech 29. až 31. srpna 2017 uskutečnila konference MPES 2017, která se věnuje nejen problematice hornictví, těžby a efektivního využívání nerostných surovin, ale také využívání moderních technologií a automatizace v oborech s tím souvisejících. … Read More

Návštěva dobrodruhů v ILAB RFID
|

Nedávno nás navštívili kluci z Nadačního fondu Historie dobrodružství. Marek Hýža a doc. Martin Krejsa k nám přišli prohloubit své teoretické znalosti o rozšířené a virtuální realitě a hlavně si mnoho z  aplikací těchto technologií vyzkoušet na vlastní oči. Návštěva byla … Read More

Pracovní návštěva kolegů z Koreje
|

Ve dnech 10. – 14. 7. 2017 proběhla pracovní návštěva projektového týmů z Koreje na našich pracovištích. Primárním cílem návštěvy bylo jednání mezinárodní rady projektu Inter-Eureka a následně prohlídka řešitelských pracovišť.   Program návštěvy byl následující:   Dne 10. 7. 2017 … Read More

Hololens v ILAB RFID :-) !!!
|

V celoškolské laboratoři rozšířené reality AR lab, kde nalézáme uplatnění rozšířené reality napříč obory z celé univerzity, hájí barvy HGF právě naše laboratoř ILAB RFID. Z AR labu jsme dostali zapůjčeny jedny brýle Microsoft Hololens. Tyto brýle pro rozšířenou realitu, krásně doplnily … Read More

Jednání k VaV projektům na Dongguk University
|

Služební cesta do Koreje měla jeden hlavní cíl – stanovit a jasně deklarovat kroky v řešení nových mezinárodních VaV projektů, které jsou realizovány ve spolupráci s Dongguk University v Soulu. V pátek dne 31. 3. 2017 bylo na programu jednání, resp. kick-off meeting, … Read More

Návštěva „Smart Factory“ v korejském městě Ansan
|

V rámci služební cesty proběhla také návštěva národního korejského demo centra „Chytré továrny“, kde jsou vyráběny písty automobilových motorů s názvem Dongyang Piston. Kromě pečlivého sledování stavových veličin zde byl demonstrován také nad zjišťovanými daty postavený systém sledování a optimalizace výroby. … Read More

Návštěva na Sungkyunkwan University ve městě Suwon
|

Návštěva navázala na úvodní jednání na Slovensku na konci ledna 2017. Byly předjednány přípravy minimálně dvou projektů (jeden do Programu Delta TA ČR, druhý v rámci programu Inter-Eureka. Tématem spolupráce by měla být aktuální problematika Industry 4.0 – vytvoření tzv. „chytré … Read More

Návštěva „Inteligentního obchodu“
|

Dne 1. 4. 2017 byla na programu návštěva „inteligentního obchodu“, který je realizován v nově otevřeném korejském obchodním domě Shinsegae Starfield v Hanam. „Inteligentní obchod“ se vyznačuje mimo jiné využitím systému štítků s e-ink displeji zobrazujícími nejen cenu, ale i popis zboží a … Read More

Prezentace studijních oborů institutu 545
|

Dne 7. 2. 2017 jsme připravili prezentační akci pro skupinu studentů a studentek třetích a čtvrtých ročníků školy AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. Kolegyně Simona Matušková a Radmila Sousedíková studentům představily možnosti studia na Institutu ekonomiky a systémů řízení a … Read More

Jednání v YURA Corporation
|

Dne 20. ledna 2017 proběhlo jednání v YURA Corporation Slovakia. Schůzky se účastnili zástupci společnosti YURA, z korejské Sungkyunkwan University poté profesor Noh, Sand Do společně se svým kolegou Yong-Shin Kangem, z Žilinské univerzity v Žilině Jiří Tengler a také zástupci RFID laboratoře … Read More

Milá návštěva v ILAB RFID
|

Dne 7. 12. 2016 jsme měli v laboratoři ILAB RFID již tradičně se opakující milou návštěvu. Doktoři Filip Beneš a Jiří Švub přivítali studenty z ostravské střední školy AHOL, studující perspektivní obor zaměřený na multimediální tvorbu a ekonomii. Není tedy žádným … Read More

Jednání na California Polytechnic State University, San Luis Obispo
|

Cal Poly je státní univerzita mající okolo 20.000 studentů. Proběhla návštěva Institutu elektrotechniky, kde se nám věnovali prof. Taufik (vedoucí) a Dr. Derickson. Prof. Taufik je odborně zaměřen na oblast energetiky a stejnosměrného přenosu proudu. Do jeho specializace patří výkonová … Read More

Jednání na University of California, Los Angeles
|

Proběhla návštěva a exkurze UCLA Smart Grid Energy Research Centra (SMERC). Ředitelem je prof. Rajit Gadh. Pracovníci tohoto výzkumného centra měli původně 2 oblasti zájmu, kde ještě před pár lety se aktivně zabývali kromě energetiky i technologií RFID a řešili … Read More

Prezentace VaV výsledků na konferenci ISITA 2016
|

Konference ISITA představuje Mezinárodní sympozium z oblasti informační teorie a její aplikace, je přední konferencí právě z oblasti teorii informace. Od svého vzniku v roce 1990, byla ISITA cílena na mezioborovou interakci, shromažďování předních výzkumných pracovníků a diskuzi o tématech společného … Read More

Jednání na University of California, Berkeley
|

Dne 28. 10. 2016 proběhla schůzka a jednání s Dr. Susan Shaheen, přední odbornicí zabývající se problematikou a implementací Car Sharingu. Dr. Shaheen je zástupkyní ředitele „Transportation Sustainability Research Center“ (TSRC) na University of California, Berkeley. Po úvodním představení našich pracovišť … Read More

Exkurze v Tesla Motors
|

Celá prohlídka včetně představení našeho projektu Eureka se neslo ve velmi přátelském duchu a projekt jako takový zaujal, nicméně Tesla Motors si vzhledem k faktu, že prakticky téměř všechny potřebné součástky vyrábí a dodává sama, zajišťuje sledování logistického řetězce vlastními prostředky. … Read More

Systém pro měření RFID signálu nasazen při implementaci RFID pro Slovenskou poštu
|

Výsledek projektu: Výzkum a vývoj systému pro měření RFID signálu si po předcházejících pilotních testech odbyl 7. 10. 2016 svou premiéru v reálných podmínkách. Prvního ostrého nasazení se toto robotické zařízení dočkalo při proměřování signálu v prostoru expediční brány Slovenské pošty v Žilině. … Read More

Konference vize v automatizaci – Industry 4.0 (MSV Brno)
|

Dne 5. října 2016 se v Brně v rámci doprovodného programu 58. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu uskutečnila konference Vize v automatizaci, která zmapovala strategické vize v oblasti automatizace, optimalizace a komplexního řízení průmyslových, výrobních a ekonomických procesů v reálném čase, kde hlavní … Read More

Prezentace studijních oborů Institutu ekonomiky a systémů řízení
|

Dne 3. 5. 2016 jsme připravili prezentační akci pro skupinu studentů a studentek třetích ročníků školy AHOL – Střední odborná škola, s. r. o.. Kolegyně Simona Matušková a Radmila Sousedíková studentům představily možnosti studia na Institutu ekonomiky a systémů řízení a oboru Ekonomika … Read More

Návštěva školení k virtuální realitě
|

Dnes jsem se zúčastnil školení a prezentací k průmyslovému vnímání virtuální reality. Akce proběhla na FEL ČVUT v Praze pod záštitou Institutu pro Intermédia. Přednášejícími byli zástupci, belgických, německých a francouzských firem zabývajících se výrobou Cave systémů, pokročilých projektorů s … Read More

Dotace pro podniky: výzvy 2016
|

Naše laboratoř prakticky od svého vzniku spolupracuje s průmyslovými podniky a partnery. Máme za sebou mnoho úspěšně realizovaných projektů a ve většině z nich jsme při podávání přihlášek k výzkumným výzvám byli velmi nápomocní a starali se i o vyplnění … Read More

Pozvánka na 5. ročník Mezinárodní Auto-ID konference na VŠB-TUO
|

Koncem letošního roku se opět na půdě VŠB – Technické univerzity Ostrava uskuteční mezinárodní konference věnovaná tématu automatické identifikace. O přesném termínu konání konference budeme včas informovat, ale již nyní se těšíme Vaši účast.

Den otevřených dveří Hornicko-geologické fakulty
|

Dne 19. 1. 2016 se otevřely dveře hornicko-geologické fakulty, kde se návštěvníci mohli seznámit s jednotlivými obory a fakultou. Z RFID laboratoře na tuto akci vyrazili Filip Beneš a Jiří Švub a zájemcům představovali tematickou náplň oboru Systémové inženýrství v průmyslu. Mimo … Read More

Prezentace oboru Systémové inženýrství v průmyslu
|

Dne 6. 1. 2016 jsme připravili prezentační akci pro 50 studentů a studentek Gymnázia a SOŠ Cihelní z Frýdku-Místku. Kolegyně z ekonomické části Institutu ekonomie a systému řízení (Simona Matušková a Radmila Sousedíková) studentům představily krásy studia ekonomických věd. Z RFID … Read More

4. Mezinárodní Auto-ID konference
|

10. 12. 2015 se uskutečnil čtvrtý ročník mezinárodní konference zaměřený na oblast automatické identifikace a věnovaný tématu RFID technologie v logistice. Konference byla rozdělena do 2 sekcí, ve kterých byly prezentovány jak vize, tak i praktické využití RFID v průmyslu. … Read More

Pozvánka – Day of New Technologies
|

Cílem konference je seznámit se s novinkami z oblasti AIDC, jakožto i transfer poznatků získaných výzkumem do praxe a propojení podnikatelského prostředí s akademickou sférou.

Internet of Things 2015
|

Ve dnech 26. – 28. října se v jihokorejském Soulu uskutečnila prestižní konference s názvem Internet of Things. Konference se tradiční účastní velké množství zahraničních odborníků, ať již z řad akademiků, tak i z odborníků z praxe. V rámci konference … Read More

Pozvánka – The 5th International Conference on the Internet of Things
|

Pátý ročník mezinárodní konference se zaměřením na oblast Internetu věcí se uskuteční ve dnech 26. – 28. října 2015 v jihokorejském Soulu. RFID laboratoř spolu se svými partnery pořádá na této prestižní konferenci workshop s názvem Internet of Processes.       … Read More

Pozvánka na 4. ročník Mezinárodní Auto-ID konference
|

Dne 10. 12. 2015 se na půdě VŠB – Technické univerzity Ostrava uskuteční již 4. ročník mezinárodní konference věnovaný tématu automatické identifikace, tentokráte zaměřený na RFID technologii a její přínosy v logistice. Těšíme se na Vaší účast.